post

Aandachtspunten Tijdens Het Afsluiten Van Krediet

De Looptijd Van De Lening

De krediettermijn beschrijft de periode gedurende welke een lening wordt terugbetaald. Er zijn verschillende beïnvloedende factoren die de terugbetalingsperiode bepalen. Leners moeten zich ervan bewust zijn dat ze bij het bepalen van de looptijd van een lening ook de voorwaarden die een geldverstrekker hun toekent, wederzijds beïnvloeden. Wellicht ben je niet op zoek naar een lening maar naar een creditcard. Voor meer informatie over creditcards kun je terecht op de website spaarbuidel.nl/creditcard/.

Belangrijkste Aandachtspunten Samengevat

  • De krediettermijn moet passen in het persoonlijke financiële kader.
  • Lange kredietperioden veroorzaken hogere kosten, maar ook lagere maandelijkse betalingen.
  • Korte voorwaarden veroorzaken minder kosten, maar hogere maandelijkse termijnen.
  • Een kredietvergelijking is essentieel om de juiste aanbieding tegen de gewenste krediettermijn te vinden.

Waarom Is De Terugbetalingstermijn Essentieel?

Naast rente heeft de term invloed op hoe duur een lening wordt. Kortom, het volgende is van toepassing: Hoe korter de looptijd, hoe lager het jaarlijkse percentage. Hoe langer de termijn wordt gekozen, hoe hoger het jaarlijkse percentage.

Meer weten: ICS creditcard

Opmerking: in de regel hebben leningen op afbetaling een zekere “looptijdcorridor”, waarbij de rentetarieven niet variëren, zelfs met kleine veranderingen in de looptijd. Of de lening wordt terugbetaald in 24, 36 of 48 maanden is dan niet relevant met betrekking tot de jaarlijkse rentevoet. Alleen met zeer lange looptijden van meer dan 60 maanden, berekenen de meeste kredietinstellingen toeslagen .

Bovendien heeft de looptijd ook een impact op de absolute kosten van het lenen. Het is ook hier van toepassing dat langlopende leningen duurder zijn dan leningen die snel worden afbetaald. Maar: korte looptijden – met hetzelfde geleende bedrag – keren altijd terug met relatief hoge terugbetalingspercentages. Leners moeten daarom de term in het beste geval als volgt kiezen: Zo kort mogelijk om de jaarlijkse rentevoet en de totale kredietkosten te verlagen. Voldoende lang, zodat het terugbetalingspercentage het maandelijkse huishoudbudget niet te veel belast.

Hoe Bepaal Je Het Best Passende Krediet Termijn In Jouw Situatie?

Het is raadzaam om de duur van de kredietperiode te bepalen met het ideale bedrag van de maandelijkse termijnbetaling. Het financiële raamwerk van een lener bepaalt immers hoeveel geld hij elke maand kan uitgeven om een ​​lening af te lossen. Om deze reden moeten consumenten eerst de inkomsten en uitgaven vergelijken om hun financiële reikwijdte te bepalen – in het jargon wordt het “budget” genoemd.

Opmerking: banken eisen ook de kosten van levensonderhoud als onderdeel van de kredietbesprekingen. Consumenten moeten er zeker van zijn dat ze waarheidsgetrouwe informatie verstrekken, omdat als ze valse informatie verstrekken op basis van een lening wordt toegekend, wat uiteindelijk een juridisch vervolg kan hebben.

Als consumenten het bedrag hebben bepaald dat beschikbaar zou kunnen zijn om een ​​lening maandelijks af te lossen, moet u een beveiligingsbuffer plannen. Het is nuttig gebleken om niet het volledige maandbudget te plannen omdat onvoorziene uitgaven altijd in behandeling zijn. Als consumenten elke cent hebben vastgesteld, leidt dit snel tot een financiële onbalans, die soms zelfs eindigt in een schuldenval.

Voorbeeld: een lener heeft een netto gezinsinkomen van 2.000 euro. De maandelijkse kosten van levensonderhoud inclusief alle financiële verplichtingen is 1.600 euro. Daarom zijn 400 euro niet gepland. Van de 400 euro moet de consument uit voorzorg niet meer dan 200 tot 250 euro plannen voor de terugbetaling van een lening op de lange termijn. Dit laat een buffer van 150 tot 200 euro over voor onvoorziene of spontane uitgaven.

Hoeveel Krediet Kun Je Veroorloven?

Hoeveel krediet een lener kan veroorloven als het maandelijks beschikbare budget bekend is, wordt bepaald door de term, of varriert. Het is aan te raden om de betaaltermijn niet te kiezen na de gebruiksduur van het verworven object. Als u bijvoorbeeld van plan bent een auto met een lening te financieren en deze auto de komende zes jaar te gebruiken, moet u de terugbetalingsperiode niet langer dan zes jaar kunnen regelen.

Voorbeeld: Zijn de kredietnemer in het voorbeeld hierboven geïdentificeerde 200 euro voor de terugbetaling van een lening per maand beschikbaar is, kon hij zich niet veroorloven om een lening van bijna 16.000 euro met een looptijd van 84 maanden en een effectieve rente van 1,87%.

De Berekening Van De Optimale Lening Termijn

Het berekenen van de duur van de termijn zelf is niet zo eenvoudig, omdat er verschillende soorten leningen zijn. Wanneer bijvoorbeeld een annuïteitslening is voltooid, wordt de looptijd anders berekend dan wanneer een andere vorm lening is gekozen.

Leners moeten daarom de term in het beste geval als volgt kiezen: Zo kort mogelijk om de jaarlijkse rentevoet en de totale kredietkosten te verlagen. Voldoende lang, zodat het terugbetalingspercentage het maandelijkse huishoudbudget niet te veel belast.

Betalingstermijnen Verlengen, Is Dit Mogelijk?

De aflossingstermijn is een belangrijke variabele bij het afsluiten van een lening. Het bepaalt de totale rente die de bank op de lening zal opnemen. Daarom is het niet eenvoudig om een ​​afgesproken termijn voor de aflossing te verlengen. Er is geen wettelijke aanspraak op verlenging van de termijn voor terugbetaling. Leners moeten contact opnemen met de bank en vragen stellen. Als de bank instemt met een verlenging, doet ze dat uit goodwill.

Tip: consumenten moeten er bij het aanmelden voor hun lening altijd voor zorgen dat ze een speciale regeling opnemen die van invloed kan zijn op de betalingstermijn . Een optie zou zijn om het aantal afleveringen in te stellen. Dit impliceert een verlenging van de krediettermijn.

Als u de terugbetalingsperiode wilt verlengen, moet u er rekening mee houden dat de bank er baat bij heeft. Hoe langer een lening loopt, hoe langer het duurt rente en ontvangt meer rente op hetzelfde geleende bedrag. Leners moeten in een interview met hun bank om verlenging van de terugbetalingstermijn vragen om een ​​verklaring van de meerkosten te krijgen. U weet dus precies hoeveel meer zij moeten betalen in vergelijking met de oorspronkelijke leningsovereenkomst.