Menu
  • Eco woonitems
  • Fairtrade & Diervriendelijk
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Snelle levering!

Privacy Policy

Privacy- en cookiestatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Dipty Wonen en Dipty Shop (hierna ook: Dipty Shop) verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer, (iv) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (v) het uitvoeren van analyses en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Dipty Shop samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dipty Shop, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Dipty Shop en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Dipty Shop bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Dipty Wonen. Met betrekking tot informatie verkregen van Dipty Wonen kunt u een brief sturen naar Dipty Shop, Zadelmakerstraat 28, 1315 AR Almere, of een e-mail sturen via shop@dipty.nl

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Dipty Shop gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Dipty Shop mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Dipty Shop gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Dipty Shop als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin (i) de gebruikte cookies worden opgesomd (ii) wie het cookie plaatst (Dipty Shop of een derde partij met een link naar de website van de derde partij) (iii) het doel van het betreffende cookie en (iv) de bewaartermijn. Op onze website (onder cookies & banners) vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op shop.dipty.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

Overzicht van cookies die Dipty Shop verzameld

Onderstaand overzicht geeft de cookies weer die lokaal opgeslagen worden en waarvoor die gebruikt worden.

COOKIE name

COOKIE Description

CART

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CURRENCY

Your preferred currency

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id with the store.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are currently logged into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores the Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag, which indicates whether caching is disabled or not.

FRONTEND

You sesssion ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The most recent product you have viewed.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

POLL

The ID of any polls you have recently voted in.

POLLN

Information on what polls you have voted on.

RECENTLYCOMPARED

The items that you have recently compared.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have recently viewed.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your Wishlist.

WISHLIST_CNT

The number of items in your Wishlist.